HomeANALIZE MEDICALE PENTRU FICAT SI PANCREAS


INTRODUCERE
BILIRUBINA
DOZAREA BILIRUBINEI ÎN SÂNGE
METABOLISMUL GLUCIDELOR
TESTUL TOLERANȚEI LA FRUCTOZĂ
TESTUL TOLERANȚEI LA GALACTOZĂ
DOZAREA GLUCOZEI ÎN SÂNGE
DOZAREA GLUCOZEI - METODA CU ORTO-TOLUIDINĂ
DOZAREA GLUCOZEI - METODA CU GLUCOZOXIDAZĂ
METABOLISMUL LIPIDELOR
DOZAREA LIPIDELOR TOTALE
DOZAREA COLESTEROLULUI
DOZAREA COLESTEROLULUI TOTAL
DOZAREA COLESTEROLULUI ESTERIFICAT
DETERMINAREA LIPOPROTEINELOR
METABOLISMUL PROTEIC
TESTUL DE TURBIDITATE CU TIMOL (TESTUL MAC LAGAN)
DOZAREA PROTEINELOR TOTALE
ENZIMELE
DETERMINAREA TRANSAMINAZELOR
DETERMINAREA FOSFATAZELOR
FOSFATAZA ACIDĂ
DETERMINAREA AMILAZEI